29 d’octubre de 2022

Nacionalistes, entés com adjectiu desagradable