29 d’octubre del 2022

Nacionalistes, entés com adjectiu desagradable