9 d’abril del 2024

Català: Descripció del procés d'un nen que comença a parlar amb paraules que no li pertanyen de manera innata, sinó que aprèn dels seus pares. A través d'elles accedeix a tot un món de conceptes..." Benet XVI

 

Descripció del procés d'un nen que comença a parlar amb paraules que no li pertanyen de manera innata, sinó que aprèn dels seus pares. 
A través d'elles accedeix a tot un món de conceptes, es converteix en la seva llengua" Benet XVI -  i en la seva cultura, en el seu tarannà,  podem afegir. 

 

(Quan llegiu aquesta cita, penseu en el procés d'apendre la llengua catalana, i a través d'ella el llegat de la cultura que s'ha anat transmetent des de l'any 1000. Maneres de dir, de pensar, tarannà en el fer, en la creativitat, en l'art, en maneres de veure la vida):

 

"Quelcom anàleg passa quan un nen comença a parlar: aprèn a expressar-les seves sensacions, emocions i necessitats amb paraules que no li pertanyen de manera innata, sinó que aprèn dels seus pares i dels qui viuen amb ell. Allò que el nen vol expressar és la seva vivència, però el mitjà expressiu és daltres; i ell a poc a poc sapropia daquest mitjà; les paraules rebudes dels seus pares es converteixen en les seves paraules i a través delles aprèn també una manera de pensar i de sentir, accedeix a tot un món de conceptes, i creix en ell, es relaciona amb la realitat, amb els homes i amb Déu. La llengua dels seus pares, per últim, es converteix en la seva llengua, parla amb paraules rebudes daltres que ja shan convertit en les seves paraules. 

 

El mateix passa amb la pregària dels Salms. Sens donen perquè aprenguem a dirigir-nos a Déu, a comunicar-nos amb ell, a parlar-li de nosaltres amb les seves paraules, a trobar un llenguatge per a la trobada amb Déu. I, a través daquestes paraules, serà possible també conèixer i acollir els criteris de la seva manera dactuar, acostar-se al misteri dels seus pensaments i dels seus camins (cf. Is 55, 8-9), per créixer cada cop més en la fe i en lamor. Així com les nostres paraules són no només paraules, sinó que ens ensenyen un món real i conceptual, també aquestes oracions ens ensenyen el cor de Déu, per la qual cosa no sols podem parlar amb Déu, sinó que també podem aprendre qui és Déu i, aprenent com parlar amb Ell, aprenem com ser homes, com ser nosaltres mateixos."

 

(Aquí Benet XVI explica el procés d'apropiar-se de les paraules dels Salms, com paraules per pregar, comparant-ho al procés pel que un infant comença a parlar.  Ho he trobat molt ben explicat, i crec que pot aplicar-se a com un infant s'apropia també d'una cultura -en el nostre cas, de la catalana-, pel fet de fer seves les paraules catalanes amb el seu peculiar significat i estil. Cuca de Llum)


Benet XVIAudiència general del 22 de juny 2011. Catequesi ESCOLA D’ORACIÓ. Primera sèrie: “L’home en oració” n.7 –  Els Salms, escola de pregària   >>  https://www.tarraconense.cat/audiencia-general-18/

 

 _