2 de setembre del 2008

Dades per a situar la necessitat d´un nou finançament - Finançament i Estatut 2


DADES PUBLICADES PEL CERCLE D´ESTUDIS SOBERANISTES:

GRANS NÚMEROS PER A SITUAR CATALUNYA DINS L´ESTAT ESPANYOL:

Entre 1986 i 2006:
els catalans són el
16% de la població,
el 20% del PIB,
paguen el 24% dels impostos, i
reben el 12% de la despesa públicaPARITAT DE PODER ADQUISITIU:
La renda per càpita dels catalans és el 116% de la mitjana estatal, però després de la 'solidaritat' baixa al 104'6%
el 2006. Les famílies catalanes transfereixen fons i tenen menys poder de compra que les de les regions espanyoles receptores: de la posició 4ª abans de la 'solidaritat' cau a la 9ª després, per sota Madrid, País Basc, Navarra, Aragó, Castella-Lleó, Cantàbria, Rioja i Melilla.PIB:
4 punts perd el PIB català per càpita de 1995 a 2005.
Baixa del 123% de la mitjana al 119%, prenent el conjunt de l'Estat com a 100.

1 punt perd Catalunya entre 1995 i 2005, baixant del 19'5% del PIB al 18'5%.
Madrid guanya un punt, passa del 16'5% al 17'5%.PROPOSTA DEL NOU ESTATUT:

5.229'6 milions € més hauria de retenir Catalunya dels seus impostos el 2008 pel nou Estatut.
Dels impostos pagats pels catalans, Catalunya recuperaria un 2'4% del PIB, reduint l'espoli fiscal a "només" el 8% del PIB.


ATENCIÒ! "LA TRAMPETA"no 1 DEL FONS DE SUFICIÈNCIA-potser es el que en Tremosa en diu Fons de Compensació Interterritorial, (vegin article següent: n3):

Espanya, però, pendrà amb una mà el que deixa de pendre amb l'altra:
- l'any 1992,Catalunya va recuperar 728 m. en impostos, i perdre 626 m. en 'fons de suficiència';
- l'any 1997 el guany en impostos fou de 931 m., la pèrdua en 'fons de suficiència' 931 m.;
- l'any 2001 el guany en impostos fou de 3.908 m., la pèrdua en 'fons de suficiència' de 3.684 m.
- El 'fons de suficiència' 2008 per a Catalunya és 2.889 m., veurem com esdevé negatiu per, encara que compleixen l'Estatut, espoliar Catalunya igual...o més.INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES:

14'9% és la inversió en infraestructures pressupostada per l'Estat a Catalunya el 2007. L'Estatut de Catalunya obliga a invertir el 18'85% - (Nota: el PIB de Catalunya es el 18'5% del de tot l´Estat; l´Estatut establia que durant 7 anys l´Estat invertiria en infraestructures la mateixa proporció que te en el PIB per tal de recuperar el retard acumulat en aquestes inversions.)

4 punts per sota se situa la inversió pública a Catalunya respecte la mitjana estatal.
El percentatge de despesa pública sobre el PIB s’hi mou a Catalunya entre tres i quatres punts per sota de la mitjana estatal entre 1995 i 2005.

3.084 € per català, 4.278 per madrileny
va pressupostar el Ministeri de Foment entre 1997 i 2007.

11'98% són les inversions reals 1991-2006 a Catalunya del Ministeri de Foment.

"TRAMPETA"no 2!: NO EXECUTEN EL PRESSUPOST PACTAT A LAS CORTES:

Segons la Cambra de Comerç, de l’obra compromesa en Pressupostos per a Catalunya per l’any 2006, l’Estat només ha licitat el 34%.


73'3% és la mitjana d'execució de les obres públiques de l'Estat pressupostades a Catalunya en 2001-2005.

És com si cada tres anys en vingués un en què no s'invertís res a Catalunya. Joan Rossell, President de Foment del Treball Nacional.

Un altre 19% de les obres s´executen en un percentatge inferior a la meitat de la quantitat pressupuestada.
EL NOSTRE COMENTARI: Tot aixó es una vergonya. El " Gobierno de España" amaga, desvía l´atenció. NO VOL publicar les balances fiscals de cada autonomía. Per ara estàn publicades nomes fins a l´any 2005, publicades aquest juliol (2008) per la demanda de Durán i Lleida, anem amb 3 anys de retard. Seguirán publicant.les mes endavant cada any? A les empreses no s´els hi perdona que no presentin comptes el 30 de juny, donc apliquem la mateixa llei a l´Estat !?

.... i a mes a mes diguin els diaris que els catalans "NO SOM SOLIDARIS" .... ES UNA FALTA DE JUSTICIA, ENS FALTEN AL RESPECTE - IDEM DE IDEM AMB BALEARS I VALENCIA.En aquests moments s´está parlant del model financiació que s´ha d´aplicar segons l´Estatut. Quina "trampeta" faran? Ojalá m´equivoqui i tot vagi be!

Per què no es fa CADA JULIOL un Ple Económic al Congreso per tal d´analitzar l´execució de los Presupuestos Generales del Estado d´aquell any? Què no ho fan les empreses?, donc "el Gobierno" exactament igual, no els hi sembla?

font de les dades: http://www.cercleestudissobiranistes.cat/

__