20 d’abril del 2021

"Què cal saber de Catalunya", per Ferran Soldevila
Corretgir, en la mesura de les nostres forces, tant inexacta o tendenciosa informació; proporcionar, als d’aquí i als de fora d’aquí, una informació clara i exacta del que cal saber de Catalunya és la raó i l’objectiu d’aquest llibre. Que se’ns jutgi pel que som i hem estat, no pel que hom imagina sense més fonament que la imaginació -pròpia o aliena- o, el que és pitjor, per una propaganda volgudament adversa.”
[De la “Raó i objectiu d’aquest llibre]

"Què cal saber de Catalunya" Ferran Soldevila. Club Editor. Barcelona. 4a edició, 1983. (244 pàgs)