7 de setembre del 2021

Ramon Berenguer III i la Galeria Regia més antiga d’Europa

 

 

Retrat de Filippo Ariosto (1587)
Ariosto, recrea a Ramon Berenguer III com un comte guerrer, armat de cap a peus. Seguint el costum propi de l’època, no fa cap mena de recerca documental i es limita a arcaïtzar-lo idealitzant-lo, i de quina manera!

 

 

 

La col·lecció de retrats de comtes i reis que van governar Catalunya fins al segle XVII és la Galeria Regia conservada més completa i antiga d’Europa. Encarregada el 1587 per la Diputació del General al pintor bolonyès Filippo Ariosto, va presidir durant 300 anys la sala de govern al Palau de la Generalitat.
 
Amb la inequívoca intencionalitat política d’aturar els ànims absolutistes de Felip I de Catalunya i d’Aragó i II de Castella, tants caps tants barrets, la col·lecció deixava palès la continuïtat històrica de la corona catalana des de l’antigor i la independència avalada del Principat per pactar directament amb el rei. La Diputació d’Aragó ja havia fet el mateix, amb els sobirans del Regne d’Aragó, un any abans i van ser els seus diputats qui recomanaren Ariosto a la Diputació catalana. Dissortadament la Galeria aragonesa es va cremar sencera a l’incendi del Palau de la Diputació durant el Setge de Saragossa el 1809 i només queden algunes còpies conservades al Palacio del Buen Retiro de Madrid.
 
Filippo Ariosto pintà en només un any 46 retrats, testimoniant 1100 anys de govern a Catalunya (d’Ataülf fins a Felip) i tanmateix no tingué prou cura de la imatgeria pròpia de cada època, deixant un registre força fantasiós de personatges equipats segons les modes i costums de segles posteriors a la seva mort. Digueu-nos primmirats, però aquests quadres s’estan fent servir per il·lustrar a tor i a dret llibres i articles d’Història, poca broma!. No patiu, treballem per restituir la imatgeria correcta dels nostres comtes i reis més representatius, seguint paral·lels de la seva època, descripcions contemporànies, registres arqueològics, etc. Avui: Ramon Berenguer III, un dels més representats artísticament.
 
Ramon Berenguer III, dit el Gran, (1082 – 1131) fou un estadista molt hàbil en política exterior i el primer príncep català en liderar expedicions militars a la mediterrània (al 1112 va ser el cap de l'expedició de la ciutat de Pisa i d'altres ciutats italianes associades als catalans, contra el pirates alarbs amb base a Mallorca. Una operació de càstig donc no contaven amb quedar-s'hi, els àrabs eren molt forts). En tenim la constància documental més antiga que el defineix com català, procedent d’una pàtria que denomina “Catalania”: “dux Catalanensisrector CatalanicusCatalanicus heros, Barchinonicus herosPyrenee regionis rector”  Liber Maiorichinus (1115-1120) escrit per un cronista de la ciutat de Pisa.


 
Per saber-ne més:
 
 
 
 
 
---